Pod mentorstvom znanstvenega svetnika dr. Aleša Lapanje in s pomočjo celotne ekipe Lapanjevega laboratorija, predvsem dr. Tomaža Rijavca, Blaža Petriča in Fani Oven, so v letih 2013 in 2014, na Univerzi v Ljubljani, zaključili doktorat štiri doktorji znanosti.
Ales-lapanje-podelitev-doktorata

Dr. Aleš Lapanje, mentor številnim doktorandom in diplomantom

Kljub izredno zahtevnim razmeram v zadnjem letu, je dr. Aleš Lapanje požrtvovalno pomagal zaključiti doktorat, na zelo interdisciplinarnih področjih raziskav, dr. Roku Kopinču in dr. Manci Kovač-Viršek na Biotehniški fakulteti, dr. Janu Zrimcu na Fakulteti za elektrotehniko in dr. Barbari Hubad na Medicinski fakulteti. Vsi, razen enega, so po zagovoru doktorata takoj našli zaposlitev. Pridobljeno znanje, pod mentorstvom dr. Aleša Lapanje, jim je omogočilo dobro konkuriranje na trgu dela. Najbolj prspektivnega doktorja znanosti, dr. Jana Zrimca, smo obdržali in zaposlili kar v Lapanjevem laboratoriju. Še naprej se bo posvečal raziskovanju celičnih procesov, ki omogočajo širjenje odpornosti na antibiotike med bakterijami. To je predvsem pomembno za ohranjanje našega zdravja ter daljše in kvalitetnejše življenje ljudi.