Zakaj proučujemo mikroorganizme?

Mikrobiologija je v današnjem času zelo aktualna, saj je to ena od znanstvenih disciplin, ki so v največjem razmahu v svetu. S tem znanjem je mogoče rešiti številne težave na področju zdravstva, okolja in industrije. Hkrati so mikroorganizmi ena najbolj razširjenih, najstarejših, najbolj raznolikih in zato zelo pomembnih bitij na Zemlji, ki omogočajo normalno funkcioniranje celotnega planeta in vsega živega na njem. Posledično je pri njih pričakovati največjo raznolikost v vseh pogledih. Ravno zaradi te raznolikosti je pravilno predvidevati, da se med njimi najde tudi največ različnih in do sedaj neznanih konceptov funkcioniranja živih bitij. Zato so mikroorganizmi osrednja tema raziskovalnih aktivnosti v Lapanjevem laboratoriju.

 

Glej tudi:
Raziskave
Raziskovalni projekti