Raziskave

sekvenator-nukleinskih-kislin

Kapilarna elektroforeza (sami smo izdelali sekvenator nukleinskih kislin)

V molekularno mikrobiološkem laboratoriju dr. Aleša Lapanje preučujemo koncepte na področju okoljske mikrobiologije in nanobiotehnologije, ki so v tesni povezavi s človekom.

Naš znanstveni interes je, da testiramo koncepte in razumemo razloge za procese, ki vodijo do trenutnega stanja mikrobioloških sistemov. Posebej smo zainteresirani za različne vidike horizontalnega prenosa genov med mikroorganizmi na celični ravni, v celotni združbi ter na nivoju metagenoma pri človeku in v okolju. S proučevanjem dinamike mikrobnih združb, prenosa genskih informacij med vrstami, aktivnosti posameznih mikroorganizmov in njihove interakcije z okoljem, soustvarjamo področje sodobne mikrobiologije.

 

Glej tudi:
Raziskovalni projekti
Objave
Zakaj proučujemo mikroorganizme?