Konceptualni pristop

Pristop oz. način dela v molekularno mikrobiološkem laboratoriju dr. Aleša Lapanje temelji na petih iterativnih fazah, s ciljem popolnega razumevanja določenega znanstveno raziskovalnega problema:
  • prepoznavanje novega koncepta, ki obstaja v naravi
  • določitev glavnega akterja, ki je za ta koncept najbolj značilen
  • analiza koncepta do popolnega razumevanja na podlagi izbranega primernega poskusa
  • laboratorijska simulacija s poskusi in računalniško modeliranje
  • optimizacija parametrov, ki omogoča izboljšano razumevanje osnovnega koncepta opaženega v naravi.
  •  

    Glej tudi:
    Raziskave