Category "Uncategorized"

There are 1 results found

Vloga slapov pri razširjanju bakterij

Z naslovom diplomske naloge »Pomen pršenja slapov pri razširjanju bakterij« je pod mentorstvom prof. dr. Mihaela Jožefa Tomana iz Biotehniške fakultete, oddelka za biologijo in somentorja znan. svet. dr. Aleša Lapanje iz Lapanjevega laboratorija, pred kratkim diplomiral Miha Mihelič. Diplomska […]