Category "Lapanjev Laboratorij"

There are 11 results found

Ljubljana, podjetniško mesto: za dvig kvalitete življenja meščanov?

V sredo, 3. septembra 2014, so pred Mestno hišo potekale aktivnosti s skupnim imenom ‘Ljubljana, podjetniško mesto’. V središču so bili programi, ki spodbujajo razvoj podjetništva in podjetniške kulture pri mladih, pa tudi visokotehnološkega podjetništva, ki ga je predstavljal tudi […]